Środa, 22.11.2017 Ustaw startową Ustaw startową Kontakt Kontakt Pomoc Pomoc Mapa strony Mapa strony
Wyszukiwarka prac
Szukana fraza:  
wszystkie wypracowania streszczenia biografie prezentacje motywy
Najnowsze wypracowania

Wyświetlaj po: 10 20 30 40 50       Sortuj po: tytule dacie ocenie       Kolejność: rosnąco malejąco
Strona:
1881. Mistrzostwo W. Reymonta w kreowaniu postaci

Bohaterem "Chłopów" Reymonta jest cała zbiorowość lipecka. Pisarz koncentruje się na ukazaniu możliwie najwierniejszego i najprecyzyjniejszego obrazu gromady wiejskiej i jej życia. Społeczność ta jest bardzo silnie zhierarchizowana. Tworzy swojego rodzaju piramidę, na wierzchołku której znajdują się najbogatsi i najbardziej wpływowi...
Ocena użytkowników: 2.9 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1882. Naturalistyczne, impresjonistyczne i symboliczne motywy poezji młodopolskiej

Naturalizm, impresjonizm i symbolizm to główne kierunki artystyczne XIX wieku. W pierwszym etapie twórczości Jana Kasprowicza zaznacza się zainteresowanie poety tematyką społeczną i uwrażliwieniem na niesprawiedliwość i ludzką krzywdę. Cykl sonetów "Z chałupy" cechuje posługiwanie się techniką naturalistyczną oraz używanie su...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1883. Oceń Tomasza Judyma z perspektywy doświadczeń życiowych Twojego pokolenia.

Doktor Tomasz Judym to bohater "Ludzi bezdomnych" S. Żeromskiego - młody chirurg, syn ubogiego, uzależnionego od alkoholu szewca warszawskiego. Był idealistą, posiadającym niezłomną wolę i silny charakter, stawiającym na pierwszym miejscu dobro ludzi najuboższych. Mimo szlachetnych idei, nie jest postacią jednoznacznie pozytywną. Motywuje go do d...
Ocena użytkowników: 2.7 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1884. Problematyka moralna, społeczna i narodowa opowiadań S. Żeromskiego.

Problematyka moralna i społeczna w opowiadaniach Żeromskiego najlepiej widoczna jest w noweli "Doktor Piotr". Jej akcja rozgrywa się końcem XIX wieku w zaborze rosyjskim. Dominik Cedzyna, nie mogąc zasnąć w nocy, rozmyśla o synu, Piotrze, który otrzymał propozycję dłuższego wyjazdu na stypendium do Anglii. Miałby być tam kierownikiem praco...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1885. Chłopi Władysława Reymonta

Powieść Reymonta podzielona jest na cztery części: Jesień, Zima, Wiosna, Lato. Podział taki podkreśla związek życia ludzkiego z naturą, jego ciągłość i trwałość, a jednocześnie jego dynamiczność, jego nieustanne zmiany, które zawsze się dokonują mimo odwiecznego porządku. Tytuł odzwierciedla dokładnie treść utworu, bowiem jego bohaterem są chłopi, i...
Ocena użytkowników: 2.9 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1886. Dramat pokolenia kolumbów.

Urodzili się w niepodległej Polsce. Żaden z nich nie przypuszczał, że będą musieli walczyć o swoją Ojczyznę. Pokolenie Kolumbów- tak o nich mówimy. Nazwa ta wywodzi się od tytułu książki Romana Bratnego „Kolumbowie. Rocznik 20.”powstałej na przełomie 1956/57 r. ksiązka ta opowiada o losach młodych warszawiaków, walczących p...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1887. Film Andrzeja Wajdy "Wesele" wobec literackiego pierwowzoru.

Wesele napisane przez Stanisława Wyspiańskiego miało być początkowo złośliwym utworem satyrycznym atakującym przyjaciół samego autora, jednakże zamysł ten został porzucony i dramat  przerodził się w symbol współczesnej Polski. Warsztat poety odgrywał dużą rolę. Wyspiański umiał codzienną, szarą rzeczywistość zamienić w poezję, potrafił n...
Ocena użytkowników: 2.9 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1888. Charakterystyka Tomasza Judyma

Młodopolski pisarz Stefan Żeromski wykreowal w swej powieści "Ludzie bezdomni" postać Tomasza Judyma. Główny bohater pochodzi z biednej rodziny. Wiele doświadczył w dzieciństwie, doznal biedy, głodu i cierpienia. Dzięki finansowej pomocy ciotki skończył studia medyczne w Paryżu. Młody lekarz, pełen wzniosłych idei pomocy najbiedniejszym, w...
Ocena użytkowników: 3.2 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1889. "Zbrodnia i kara"

Rodion Romanowicz Raskolnikow to główny bohater „Zbrodni i kary” powieści Fiodora Dostojewskiego. Ma 23 lata, były student, pochodzi ze zubożałej rodziny. Jest w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Nie stać go, aby kontynuować studia, opłacić mieszkanie i spożywać regularnie posiłki. Jest człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, czasa...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1890. Zenon Ziembiewicz ? oskarżenie czy obrona?

Najciekawszą, a zarazem wzbudzającą najwięcej kontrowersji osobą w powieści Zofii Nałkowskiej pt.: „Granica” wydaje się być bezsprzecznie Zenon Ziembiewicz – syn Waleriana, zubożałego szlachcica. Gdyby nakazano mi streścić jego postawę w kilku słowach, nie zawahałabym się okrzyknąć go mianem konformisty i bezwzględnego karierowicza. Tak...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1891. Młoda Polska - znaczenie pojęć

Dekadentyzm - termin Teofila Gautiera - schyłkowość, uważano, iż kultura, cywilizacja i ludzka moralność dążą do upadku w świecie myśli kategoriami zysku i opłacalności. Postawa była mieszaniną pesymizmu, zwątpienia w celowość istnienia i negacji nauki, postępu. Dekadent manifestował zanik chęci życia, biernie zdawał się na los. Stawiał sztukę nad naturaln...
Ocena użytkowników: 2.5 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1892. Znani mi bohaterowie w literaturze XIX i XX wieku

Proces kształtowania się bohatera wieków XIX i XX ulegał ciągłym zmianom, wynikającym z zachodzących na świecie przemian społecznych, ustrojowych i politycznych. Z perspektywy losów Polski okres ten był szczególny, wymagający wyjątkowego zaangażowania ze strony Polaków w proces utrzymania tożsamości narodowej na płaszczyźnie kul...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1893. Zbadaj związek biografii wybranego pisarza z jego twórczością literacką ? Jan Kochanowski

Jan Kochanowski powszechnie uważany jest za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny aż do czasów Mickiewicza i Słowackiego. Twórczość literacka tego autora jest związana z jego biografią. Odzwierciedlenie jego uczuć, emocji i refleksji widzimy w wielu jego utworach. Najczęstszymi tematami podejmowanymi przez poetę są: wieś, umiłowani...
Ocena użytkowników: 2.7 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Renesans
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1894. Związki Młodej Polski z Romantyzmem

Wiadomo, że każdy prąd, oprócz cech tylko sobie właściwych zawiera też takie, które wystąpiły wcześniej w prądach o podobnej strukturze. Na tej zasadzie istnieją cechy wspólne dla romantyzmu i Młodej Polski. Związki, które wynikają z kontynuacji, czy też rozwiązań do pewnych elementów, które wystąpiły w romantyzmie...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1895. Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie sięgał wprawdzie po ówczesne techniki artystyczne (symbolizm, impresjonizm, ekspresjonizm), ale daleki był od akceptacji formuły "sztuki dla sztuki". Jeg...
Ocena użytkowników: 2.7 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1896. Życie kulturalne i umysłowe w czasach stanisławowskich

Druga połowa wieku siedemnastego i początek osiemnastego pogrążył nasz kraj w głębokim zacofaniu kulturalnym i dusznej atmosferze marazmu i konserwatyzmu. Świeże prądy umysłowe z Zachodu związane z epoką Oświecenia, dotarły i do Rzeczpospolitej, choć początkowo przeszczepiali je na nasz grunt bardzo nieliczni. Liczyli, że nowe idee (podobnie jak na Zachodz...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1897. Manifesty i programy epoki Młodej Polski

Zenon Przesmycki-Miriam w artykule "Maurycy Maeterlinck i jego stanowisko we współ-czesnej poezji belgijskiej" zarzucał filozofii pozytywistycznej minimalizm poznawczy i rezy-gnację z określania miejsca człowieka w naturze. Sztuka "wielka", nieśmiertelna powinna być symboliczna i odkrywać świat poprzez intuicję - być "sztuką...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1898. Młoda Polska

Młoda Polska - za początek epoki przyjęto umowną datę 1891 której towarzyszyły nowe tendencje ideowo - artystyczne, za koniec - 1918 czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości. Już pod koniec lat osiemdziesiątych XIX w. wyraźnie narasta krytyka programu pozytywistycznego,który zawiódł oczekiwane nadzieje. Niewiele efektów ...
Ocena użytkowników: 2.5 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1899. Młodopolski hedonizm, ucieczka czy wyzwolenie?

Za początek Młodej Polski uważa się koniec XIX wieku, kiedy to ukazują się pierwsze tomiki polskich modernistów (debiut Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Andrzeja Niemojewskiego, Franciszka Nowickiego), zaś zmierzch wyznaczył koniec pierwszej wojny światowej w 1918 r. i odzyskanie przez Polaków niepodległości. Nazwa “Młoda Polska” ...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1900. Młodopolskie sny o znużeniu, sny o potędze

Młodopolskie sny o znużeniu wywodziły się w głównej mierze z filozofii Schopenhauera, który wyrażał skrajnie pesymistyczne poglądy na świat, świetnie wyrażał ból istnienia, poczucie bezcelowości wszelkiego działania. Za jedyną wartość uważał sztukę, zaś życie traktował jako Ąródło zła, cierpienia. Często odwoływał się do staroin...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1901. "Moralność pani Dulskiej"

Moralność pani Dulskiej” Gabriela Zapolska Czas i miejsce akcji: Wydarzenia mają miejsce na początku XX wieku we Lwowie, w salonie państwa Dulskich. Autorka w didaskaliach informuje o umeblowaniu wnętrza. Bohaterowie: Aniela Dulska – żona Felicjana, matka Hesi, Meli i Zbyszka. Jest właścicielką jednej z lwowskich kamienic. Kobieta skąpa, ob...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1902. Motyw samotnej duszy i udręczonej jednostki w poezji Młodej Polski

"Na Anioł Pański" (Kazimierz Przerwa-Tetmajer) - wiersz smutny, przygnębiający pesymizmem; refleksje nad przemijaniem życia ludzkiego - smutne, bezcelowe, beznadziejne. Symbolem życia ludzkiego i przemijania jest rzeka, reszta jest jego tłem; motyw osmętnicy i jej wędrówka (neologizm), oznaczający los ludzki, życie, które kończy się...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1903. Mowa obrońcy pani Dulskiej.

Wysoki Sądzie, moja klientka jest niewinna – monolog obrońcy Dulskiej Wysoki Sądzie, Szanowni Zgromadzeni! Zebraliśmy się tutaj, aby oczyścić z ciążących zarzutów moją klientkę, Szanowną Panią Dulską, osobę o nieposzlakowanej opinii, właścicielkę kamienicy cieszącą się ogólnym poważaniem. Jest tragicznym nieporozumieniem sam fakt, iż ...
Ocena użytkowników: 2.6 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1904. Na czym polega tragizm głównego bohatera powieści "Lord Jimm"?

Joseph Conrad urodził się w roku 1853 w Bedryczowie na Wołyniu. Był synem Apolla Korzeniowskiego - poety i tłumacza. W latach 1862-1867 przebywał on wraz ze swą rodziną na wygnaniu w głębi Rosji. Już jako siedemnastoletni młodzieniec decyduje się na wyjazd do Francji, gdzie zostaje marynarzem. Od roku 1878 przebywa w angielskiej marynarce handlowej już w s...
Ocena użytkowników: 2.9 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1905. Nastroje dekadenckie w poezji młodopolskiej

Dekadentyzm był ogólnoeuropejskim prądem duchowym w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku. Wyrażał się w postawie pesymistycznej i indywidualistycznej, często odwołującej się do filozofii Schopenhauera. Ten niemiecki filozof głosił, że istotą ludzkiej egzystencji jest bezrozumny popęd, który nie jest podporządkowany żadnemu celowi i nie może być...
Ocena użytkowników: 2.7 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1906. Naturalistyczny obraz klęski powstania styczniowego.

Stefan Żeromski w opowiadaniu "Rozdzióbią nas kruki, wrony..." ukazuje haniebną śmierć powstańca Andrzeja "Winrycha" Boryckiego z rąk Moskali. Bohater jest symbolem narodu, który broni się. Stado wron obsiada zwłoki, a jedna z nich przebija dziobem czaszkę i dostaje się do mózgu. Narrator nazywa mózg Winrycha...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1907. Kierunki artystyczne i nastroje epoki w literaturze Młodej Polski.

1. Naturalizm - kierunek odrzucający wszelki byt nadprzyrodzony, uznający prawa przyrody za jedyne, które rzeczywistością rządzą i tłumaczą ją. Naturaliści twierdzili że: -literatura powinna naśladować rzeczywistość, w sposób szczegółowy odtwarzać zaobserwowane fakty, dążyć do fotograficznej wierności; -nie ma tematów, kt&...
Ocena użytkowników: 2.6 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1908. Kierunki artystyczne w literaturze i sztuce oraz sztuka Młodej Polski.

Artyści Młodej Polski wprowadzili nowe kierunki artystyczne, a także kontynuowali część starych kierunków. Jednym ze starych kierunków które kontynuowali był realizm. Przedstawiał on świat zgodnie z jego charakterem, wybierał z otoczenia najbardziej typowe zjawiska i poddawał je krytyce autora. Innym kierunkiem kontynuowanym przez a...
Ocena użytkowników: 2.6 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1909. Koncepcja życia szczęśliwego w poezji Leopolda Staffa

Leopold Staff nazywany jest poetą trzech pokoleń, gdyż żył i tworzył w trzech epokach /Młoda Polska, XX - lecie międzywojenne, okres powojenny/. Debiutował w okresie Młodej Polski, w roku 1901. Już pierwsze wydanie jego utworów lirycznych zapowiadało nieprzeciętny talent poetycki. W tym pierwszym tomiku wierszy zatytułowanym "Sny o potędze"...
Ocena użytkowników: 2.5 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1910. Konflikty ludzkie w "Chłopach" Wł. Reymonta

Społeczność wiejska, ukazana w "Chłopach" Reymonta, nie jest środowiskiem jednolitym. Obecni są w powieści ludzie dworu, ksiądz, organista, sołtys, młynarz, kowal, Żyd - karczmarz, bogaci i biedni gospodarze, ich parobcy, komornicy żyjący na skraju nędzy i wreszcie żebracy wędrujący po świecie. Bohaterowie powieści żyją zgodnie z naturą, kt&oacut...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1911. Kręgi tematyczne i problemowe opowiadań Stefana Żeromskiego.

Opowiadania Stefana Żeromskiego ukazują dokładny obraz ziem polskich epoki po powstaniu styczniowym i uwłaszczeniu. Jednak tematyka tych dzieł sięga dalej - "O żołnierzu tułaczu" to opowiadanie o czasach napoleońskich. Pisarz ujawnia tutaj rzeczywisty los polskiego żołnierza w armii francuskiej, która wcale nie kwapi się do udzielenia naro...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1912. Krytyka moralności drobnomieszczańskiej w "Moralności pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej.

Drobnomieszczaństwo, to część mieszczaństwa która posiadała mały majątek, fabryki, zakłady rzemieślnicze. Warstwa ta nie dorównywała burżuazji pod względem majątkowym, aczkolwiek nie należała do najbiedniejszych. Zapolska nie krytykuje jednak ich zamożności, ale dotyka przede wszystkim sposobu bycia drobnomieszczaństwa. Dla niego najważniejsz...
Ocena użytkowników: 2.6 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1913. Księga ubogich "Wiersz III: Nie ma tu nic szczególnego"

Tom wierszy pt. Księga ubogich" Jana Kasprowicza powstał w 1916 roku, w trzecim okresie twórczo?ci poety. Kasprowicz zaczšł wyznawać i głosić filozofię ?w. Franciszka z Asyżu, polegajšcš na życiu w zgodzie z naturš i miło?ci do przyrody. Jest to okres pogodzenia się z losem, pokornego życia w zgodzie z Bogiem. Chrakt...
Ocena użytkowników: 2.9 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1914. Którego z bohaterów "Syzyfowych prac" podziwiam i dlaczego?

W powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” można wyróżnić kilka godnych podziwu osób. Jednak mi najbardziej zaimponował Andrzej Radek. Chcę wyjaśnić, czemu wybrałam właśnie jego. Chłopiec pochodził z małej wioski i jak każde wiejskie dziecko, wychowywał się właściwie sam. Nie miał należytej opieki, ponieważ rodzice ciężko pr...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1915. Leopold Staff - poeta klasyk

Poezja Staffa ma wielki znamiona klasyczne. Są to: A. Poeta przejmuje na siebie rolę nauczyciela - moralisty - "Przedśpiew" z tomu "Gałąź kwitnąca". Doświadczenie związane z uczestnictwem w życiu pozwala dojść do pewnych wniosków, a także zachować pewien dystans do życia i wewnętrzną harmonię. Poeta pragnie przekonać do optymi...
Ocena użytkowników: 2.7 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1916. "Lord Jim" - Joseph Conrad

Tytułowy bohater powieści Joseph’a Conrada „Lord Jim” od dziecka marzył o podróżach i przygodach. Jego ojciec – pastor, wpajał mu wartości moralne, które kształtowały charakter Jima. Jedną z tych zasad było poczucie honoru. Bohatera można więc porównać do średniowiecznego rycerza – np. Rolanda, któr...
Ocena użytkowników: 2.9 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1917. "Ludzie bezdomni" - analiza

Ukazanie się "Ludzi bezdomnych" (1899) stało się wydarzeniem literackim i ideowym. Powieść ta ugruntowała pozycję pisarza, od momentu jej wydania cieszyła się wielką popularnością. Stefan Żeromski w niezwykle staranny sposób przygotowywał się do jej pisania, m.in. zbierał materiały o domu noclegowym "Chateau Rouge" w Paryżu. Ważn...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1918. "Ludzie Bezdomni" Lekarz ? zawód czy posłannictwo?

Tomasz Judym, z wykształcenia lekarz był człowiekiem pochodzącym z niższych warstw społecznych. Od najmłodszych lat życie nie rozpieszczało go i wiele razy doznawał uczucia bólu i upokorzenia ze strony bliskich mu ludzi. Będąc synem szewca – alkoholika nie miał zbyt wielkich nadziei na spokojne i dostatnie życie. Swoje wykształcenie i pozycję...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1919. "Ludzie Bezdomni" - Warunki życia robotników Zagłębia.

Również na zasadzie kontrastu ukazano w powieści społeczeństwo Śląska. Powstanie wielkich kopalń i hut zgromadziło na tym obszarze rzesze wykorzystywanych fizycznie i materialnie robotników, którzy żyją w warunkach całkowicie odmiennych od tych, jakie zapewnili sobie właściciele i dyrektorzy przedsiębiorstw. Po przybyciu na Śląsk Judy...
Ocena użytkowników: 2.6 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
1920. Ludzie bezdomni powieścią o tematyce społecznej.

Nie jest to jedyny motyw tematyczny utworu, lecz chyba najważniejszy. Spójrzmy na świat przedstawiony, zrekonstruowany we powieści przez Żeromskiego. Oparta jest na kontraście i odzwierciedla faktycznie antynomie społeczne Polski przełomu wieków XIX XX. Oto z jednej strony poznajemy Warszawę inteligencka – salony lekarzy warszawskich, b...
Ocena użytkowników: 2.8 / 6
Kategoria: Liceum > Język polski > Młoda Polska
Data: 07.12.2010
Autor: nauczyciel
Strona:
Lista przedmiotów
Prezentacje maturalne
Darmowe prezentacje maturalne, duży wybór. Zdaj maturę na 20 punktów.
www.esciaga.net
© 2010 MojaŚciąga - najlepsze prace, wypracowania, referaty oraz prezentacje maturalne
Drogi uczniu u Nas znajdziesz najlepiej napisane i świetnie opracowane prace z języka polskiego, historii, geografii, fizyki oraz innych przedmiotów. Najlepsze wypracowania, ciekawe plany wydarzeń, niepowtarzalne referaty, celujące rozprawki, konspekty, twórcze prezentacje maturalne. W serwisie znajdują się również eksperckie porady dotyczące poprawnego napisania konspektu pracy.