Wtorek, 21.11.2017 Ustaw startową Ustaw startową Kontakt Kontakt Pomoc Pomoc Mapa strony Mapa strony
Wyszukiwarka prac
Szukana fraza:  
wszystkie wypracowania streszczenia biografie prezentacje motywy
Najnowsze wypracowania

Wyświetlaj po: 10 20 30 40 50       Sortuj po: tytule dacie ocenie       Kolejność: rosnąco malejąco
Strona:
1. Rekombinacja genetyczna i sprzężenie genów raz jeszcze. Crossing over. Plazmidy

Rekombinacja genetyczna to proces, w wyniku którego powstają nowe układy genów, a więc nowe genotypy. Niektóre cechy dziedziczą się niezgodnie z II prawem Mendla. Chromosomy są przekazywane z pokolenia na pokolenie w postaci określonej całości (kompleksu). Chromosomy są siedliskiem genów, zatem w 1 chromosomie znajduje się bardzo dużo genów. W procesach podz...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Biologia
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel

           
2. Geny polimeryczne

Geny polimeryczne, czyli poligeny to materialne cząstki ? jednostki dziedziczenia należące do różnych par allelicznych (allelomorficznych), działające w kierunku wytworzenia jednej określonej cechy. Poligeny wpływają na wytworzenie cech ilościowych, czyli takich, które można zmierzyć lub zważyć. Są to geny o niewielkich momentach indywidualnych. Odkrył je w ...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Biologia
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
3. Allele

Allele to geny zajmujące to samo miejsce 9locus) w chromosomach homologicznych, czyli geny zlokalizowane naprzeciwko siebie. Podczas mejozy są rozdzielone wskutek przejścia do komórek płciowych (genom ? monoploidalny zespół chromosomów zawiera tylko 1 gen z pary allelicznej). Determinują przeciwstawne cechy organizmu.Allele wielokrotne i grupy krwi. Konflikt...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Biologia
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
4. Geny

Geny znajdują się w chromosomach, to materialne cząstki dziedziczenia. Gen to odcinek DNA kodujący jeden polipeptyd lub jedną strukturalną cząsteczkę RNA. Średnia długość genu człowieka wynosi 2000 par zasad, a odległość między zasadami wynosi 0,34 nm; zatem średnia długość genu wynosi 7 ? 102. W genomie człowieka można wyróżnić kilka rodzajów genów: 1.Geny...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Biologia
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
5. Ogólna struktura kwasów nukleinowych

Kwasy nukleinowe stanowią około 1% składu organizmu. Są to typowe polimery (makromolekuły). Prostszymi składnikami, czyli monomerami są nukleotydy. Nukleotydy są to więc monomery, które tworzą długie liniowe struktury zwane polinukleotydami. Z punktu widzenia chemicznego nukleotydy należą do estrów nukleozydów z kwasem fosforowym. Większość nukleotydów posia...
Ocena użytkowników: 3.3 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Biologia
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
6. Chromosomy

Chromosomy to elementy jądra komórkowego, zawierające ułożone kolejno geny, warunkujące właściwości dziedziczne. Wg chromosomowej teorii dziedziczności Morgana ? chromosomy są nosicielami cech dziedzicznych. Geny to materialne cząstki dziedziczenia.Chromosomy zawarte w komórce płciowej organizmu tworzą garnitur chromosomowy ? monoploidalną (najmniejszą) pods...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Biologia
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
7. Mutacje chromosomowe

Mutacje chromosomowe, czyli aberracje są zmianami strukturalnymi, polegającymi głównie na zmiennym uszeregowaniu liniowym genów w chromosomach. Powstają w mejozie w sposób spontaniczny lub indukowany. Do typowych aberracji chromosomowych należą: deficjencja, duplikacja, inwersja i translokacja. 1. Deficjencja: poszczególne odcinki chromosomu wypadają i przy ...
Ocena użytkowników: 3 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Medycyna
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
8. Mutacje genowe

Mutacje genowe. Mutacje genowe zachodzą w obrębie genu; są to zmiany w strukturze genu i dotyczą jednego locus ? siedliska genu. Innymi słowy, mutacje genowe to zmiany w I-rzędowej strukturze DNA, wywołane czynnikami mutagennymi, powodujące w konsekwencji zmiany w budowie białka. Najbardziej rozpowszechnione są mutacje punktowe polegające na zmianie w jednym...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Medycyna
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
9. Dziedziczenie cytoplazmatyczne

Zespół genów zlokalizowanych w chromosomach nazywamy genomem, a kompleks czynników dziedzicznych znajdujących się w cytoplazmie poza chromosomami określamy jako plazmon. Geny pozajądrowe to plazmogeny. Plazmogeny leżą w mitochondriach, w centriolach, a u roślin ? dodatkowo w plastydach. Cytoplazmatyczne DNA jest w dużej mierze autonomiczne. Na cytoplazmę wpł...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Medycyna
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
10. DNA fingerprinting

Jest to metoda pozwalająca na indywidualizację śladów biologicznych zawierających kwas dezoksyrybonukleinowy. Każdy człowiek ma swoisty, niepowtarzalny rozkład obszarów o dużej zmienności w materiale genetycznym. Znaleziony na miejscu przestępstwa materiał biologiczny (krew, włosy, fragmenty skóry, limfa, nasienie, wydzielina z pochwy) poddaje się specjalnej...
Ocena użytkowników: 3.1 / 6
Kategoria: Studia > Inne > Medycyna
Data: 11.05.2014
Autor: nauczyciel
Strona:
Lista przedmiotów
Prezentacje maturalne
Darmowe prezentacje maturalne, duży wybór. Zdaj maturę na 20 punktów.
www.esciaga.net
© 2010 MojaŚciąga - najlepsze prace, wypracowania, referaty oraz prezentacje maturalne
Drogi uczniu u Nas znajdziesz najlepiej napisane i świetnie opracowane prace z języka polskiego, historii, geografii, fizyki oraz innych przedmiotów. Najlepsze wypracowania, ciekawe plany wydarzeń, niepowtarzalne referaty, celujące rozprawki, konspekty, twórcze prezentacje maturalne. W serwisie znajdują się również eksperckie porady dotyczące poprawnego napisania konspektu pracy.